Skip to Content

Onderwijs

Na 15 jaar werken in het basisonderwijs, waarvan 7 als leidinggevende, heb ik op verschillende terreinen ervaring opgedaan. Als leerkracht en pedagoog onder andere met het lesgeven, organiseren en inhoud geven van onderwijs en begeleiden van leerlingen en ouders. Als schoolleider onder meer met het aansturen van een schoolorganisatie, beleid maken en het begeleiden van onderwijs professionals in de dagelijkse praktijk.

Ik focus mij in de kern altijd op de ontwikkeling van de mens in de organisatie. Ik ben in staat om begeleiding te bieden bij verschillende soorten vragen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, loopbaanvraagstukken, pedagogische vaardigheden en organisatie vraagstukken. 

Als co-teacher begeleid ik leerkrachten in het versterken van hun vakmanschap op pedagogisch, didactisch en organisatorisch vlak. Tijdens een traject co-teaching plannen we een aantal sessies waarbij ik samen met de leerkracht lesgeef. Direct na de gezamenlijk gegeven les plannen we een reflectiegesprek, waarbij we terugkijken op de gestelde doelen en het verloop van de les. Deze vorm van coaching is krachtig, doordat ik gedurende een traject de samenwerking met een leerkracht aan ga en we samen werken aan de gestelde doelen, waarbij evenwaardigheid en een open leerhouding de basis vormen. De lengte van een traject verschilt en wordt op basis van de leervraag, in overleg, vastgesteld.

Vanuit mijn systemische kennis en werk als opsteller, werk ik tevens met groepsopstellingen. Een groepsopstelling geeft inzicht in en maakt helder wat er speelt in een groep. Het kan een startpunt zijn voor interventies, ondersteunend werken in het vormgeven van een veilig pedagogisch klimaat en het werkt verbindend en soms zelfs helend als er sprake is van ‘groepstrauma’.

Wat bied ik?

  • Individuele coaching voor onderwijsprofessionals
    (zowel leerkrachten als teamleiders, startende en ervaren krachten, waarbij werkbezoeken, co-teaching en/of coaching-on-the-job tot de mogelijkheden behoren)
  • Individuele en/of groepsopstellingen voor onderwijsprofessionals
    (zowel leerkrachten als teamleiders, om meer zicht te krijgen op onderlinge verhoudingen in klas of team vanuit een eigen leervraag.)
  • Teamscholing Pedagogisch Vakmanschap, waarbij de inhoud afgestemd wordt op het team in overleg met de opdrachtgever.
  • Organisatieopstelling voor MT, om dynamieken binnen de organisatie helder te maken en zo nodig ondersteuning bij te nemen stappen.
“Maartje is een ervaren teamleider in het basisonderwijs. Ze neemt haar taak serieus en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze is daadkrachtig en stressbestendig, weet goed focus te behouden. Maartje heeft veel kennis van groepsdynamica. Ik heb haar veel ingewikkelde groepsprocessen, zowel op team- als op schoolniveau goed zien begeleiden en verbeteren. Ze heeft een coachende stijl van leidinggeven. Ze kijkt, luistert en weet op het juiste moment de goede vragen te stellen. Maartje is duidelijk en betrouwbaar.” – Desiree Sorgedrager
Website design by: The Imagineering Suite © 2020