Skip to Content

Over Maartje

Ik ben Maartje de Wit, geboren in 1983 in Amersfoort. Ik ben sinds 2005 werkzaam in het basisonderwijs. Ik heb mezelf ontwikkeld van leerkracht tot leidinggevende.

Naast mijn werkzaamheden in het onderwijs richt ik mij op het ondersteunen van mensen die vastlopen op persoonlijke vraagstukken. 
Ik ben in staat om de essentie van de ander te zien en te helpen met het vinden of verhelderen van het te nemen stappen.

Kennis, ervaring en vaardigheden die mij helpen hierbij heb ik opgedaan tijdens mijn (werkzame) leven en door het volgen voor opleidingen voor onderwijsmanagement, pedagogisch leiderschap, co-teaching en systemisch werken.

Ik geloof dat wij samen onze wereld vormgeven. De wereld dichtbij, maar ook de wereld in het groot. Iedereen die meer zicht heeft op zijn eigen patronen en blokkades en hier met openheid en mildheid naar durft te kijken, draagt in positieve zin bij aan zichzelf en de wereld om ons heen.