Skip to Content

Onderwijs

Ik werk sinds 2005 in het basisonderwijs en heb op verschillende terreinen ervaring opgedaan. Als leerkracht en pedagoog onder andere met het lesgeven, organiseren en inhoud geven van onderwijs en begeleiden van leerlingen en ouders. Als teamleider onder meer met het aansturen van een schoolorganisatie, beleid maken en het begeleiden van professionals in de dagelijkse praktijk.

Wat bied ik?

  • Individuele coaching voor onderwijsprofessionals mbv co-teaching
  • Individuele en/of groepsopstellingen voor onderwijsprofessionals
    (zowel leerkrachten als teamleiders, om meer zicht te krijgen op onderlinge verhoudingen in klas of team vanuit een eigen leervraag.)
  • Teamscholing Pedagogisch Vakmanschap, waarbij de inhoud afgestemd wordt op het team in overleg met de opdrachtgever.
  • Organisatieopstelling voor MT, om dynamieken binnen de organisatie helder te maken en zo nodig ondersteuning bij te nemen stappen.

Co-teaching
Als co-teacher begeleid ik leerkrachten in het versterken van hun vakmanschap op pedagogisch, didactisch en organisatorisch vlak. Tijdens een traject co-teaching plannen we een aantal sessies waarbij ik samen met de leerkracht lesgeef. Direct na de gezamenlijk gegeven les plannen we een reflectiegesprek, waarbij we terugkijken op de gestelde doelen en het verloop van de les. Deze vorm van coaching is krachtig, doordat ik gedurende een traject de samenwerking met een leerkracht aan ga en we samen werken aan de gestelde doelen. Evenwaardigheid en een open leerhouding de basis vormen. De lengte van een traject verschilt en wordt op basis van de leervraag, in overleg, vastgesteld.

Groepsopstellingen
Een groepsopstelling geeft inzicht in en maakt helder wat er speelt in een groep. Het kan een startpunt zijn voor interventies, ondersteunend werken in het vormgeven van een veilig pedagogisch klimaat en het werkt verbindend en soms zelfs helend als er sprake is van ‘groepstrauma’. Groepsopstellingen kunnen ingezet worden in de klas met kinderen in samenwerking met de leerkracht. Het is een krachtig middel en heeft wezenlijke invloed heeft op het bevorderen van een positief groepsklimaat.

Meer lezen? Lees dan het artikel dat ik schreef voor Kwink magazine;

Pedagogisch Vakmanschap
Na verschillende trajecten pedagogisch tact en leiderschap te hebben gevolgd, ontwikkelde ik in samenwerking met stichting NIVOZ de training Pedagogisch Vakmanschap. De training richt zich op het vergroten van bewustzijn op het pedagogisch handelen van de leerkracht. De training bevat verschillende, ook systemische, werkvormen en ervaringsoefeningen, naast een theoretisch kader.

“Maartje is integer en helder werkend in woord, daad en gedrag. Naar de kern en krijgt de waarheid in beeld. In afstemming invoelend en bij jou aanwezig. Kennis van zaken, kan goed de focus houden op de (hulp)vraag. Aanrader!” – Rachel Naron
“Maartje is een ervaren teamleider in het basisonderwijs. Ze neemt haar taak serieus en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze is daadkrachtig en stressbestendig, weet goed focus te behouden. Maartje heeft veel kennis van groepsdynamica. Ik heb haar veel ingewikkelde groepsprocessen, zowel op team- als op schoolniveau goed zien begeleiden en verbeteren. Ze heeft een coachende stijl van leidinggeven. Ze kijkt, luistert en weet op het juiste moment de goede vragen te stellen. Maartje is duidelijk en betrouwbaar.” – Desiree Sorgedrager